Vaccinaties


HONDEN

 

Om de gezondheid van onze gasten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, stellen wij de volgende inentingen verplicht: 

- de zgn. cocktail-enting (parvo, hondenziekte, ziekte van Weil, HCC, para- influenza). Indien uw hond niet eerder was ingeënt of de vorige enting langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, dan dient deze enting bij binnenkomst in ons Dierenhotel minimaal 4 weken oud zijn. Was de vorige enting niet ouder dan een jaar, dan is deze periode van 4 weken niet van toepassing. De enting mag maximaal een jaar oud zijn en mag tijdens het verblijf van uw hond niet verlopen. 

- een enting tegen bordetella (kennelhoest). Hoe oud de enting minimaal en maximaal mag zijn, hangt af van de gebruikte entstof: een enting met Nobivac KC moet minimaal 2 weken oud zijn en mag maximaal een jaar oud zijn. Een enting met Pneumodog moet minimaal 4 weken oud zijn en is een half jaar geldig, tenzij uw hond hiermee ooit (bij de laatste enting of in het verleden) tweemaal kort achter elkaar (met een tussentijd van ongeveer 3 weken) is ingeënt èn uw hond nadien altijd binnen een jaar opnieuw met Pneumodog is ingeënt. In deze situatie is de enting een jaar geldig. 

 

ATTENTIE : niet alle dierenartsen enten jaarlijks tegen alle genoemde ziektes. Er wordt dan het ene jaar tegen de ziekte van Weil en para-influenza geënt; het andere jaar krijgt uw hond dan weer de volledige cocktail. Indien uw dierenarts dit entschema toepast, gaan wij daar natuurlijk mee akkoord. 

De enting tegen bordetella wordt door uw dierenarts niet standaard gegeven ; u zult hierom dus zelf moeten vragen !

Voor teefjes, die in de vakantieperiode loops kunnen worden bevelen wij aan een anti-loopsheid injectie te vragen. Het niet loops zijn van teefjes bevordert de rust in het dierenhotel.

In het geval uw hond bij binnenkomst niet aan de bovenstaande eisen voldoet, zijn wij genoodzaakt om hem/haar alsnog (op uw kosten) een volledige enting te laten geven. Hierna moet uw hond dan nog een week lang afgezonderd van de andere honden in de quarantaine-ruimte verblijven. 

Zorgt u er daarom voor, dat uw hond voldoende ingeënt is !!! 

 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat het wettelijk verplicht is om ons bij het brengen van uw dier een geldig vaccinatie- boekje of dierenpaspoort te overhandigen ! 

ZONDER DIT BOEKJE KUNNEN WIJ UW DIER NIET IN ONS DIERENHOTEL OPNEMEN! 

 

Verder gaan wij ervan uit, dat uw dier voordat u het bij ons brengt ontvlooid en ontwormd is. Tegen vergoeding kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Indien tijdens het verblijf van uw dier blijkt dat het dier vlooien en/of wormen heeft, zullen wij uw dier op uw kosten ontvlooien/ontwormen.                                          

 

 


KATTEN

 

 

Om de gezondheid van onze gasten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, stellen wij de volgende inentingen verplicht : 

- een enting tegen kattenziekte ; deze enting moet bij binnenkomst in ons Dierenhotel minimaal 4 weken oud zijn en mag maximaal een jaar tot drie jaar oud zijn ( afhankelijk van de werkzame stof)

- een enting tegen niesziekte ; deze enting moet bij binnenkomst minimaal 4 weken oud zijn en mag maximaal 12 maanden oud zijn. 

 

 

ATTENTIE : niet alle dierenartsen enten jaarlijks tegen deze ziektes. Het kan dus voorkomen, dat uw kat wèl ieder jaar door de dierenarts geënt wordt, maar bij binnenkomst in ons Dierenhotel tòch niet aan de eisen voldoet !!! 

In dat geval zijn wij genoodzaakt om uw kat alsnog (op uw kosten) een volledige enting te laten geven. Hierna moet uw kat dan nog een week lang afgezonderd van de andere katten in de quarantaine-ruimte verblijven. 

Zorgt u er daarom voor, dat uw kat voldoende ingeënt is !!! 

Vraag uw dierenarts derhalve, om uw kat jaarlijks tegen kattenziekte èn niesziekte te enten. 

 

Ook zult u zelf moeten controleren of de laatste niesziekte-enting ouder is dan tien maanden en -indien dit het geval is- uw kat hiertegen nogmaals moeten laten enten ! 

 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat het wettelijk verplicht is om ons bij het brengen van uw dier een geldig vaccinatie- boekje of dierenpaspoort te overhandigen ! 

ZONDER DIT BOEKJE KUNNEN WIJ UW DIER NIET IN ONS DIERENHOTEL OPNEMEN ! 

 

 

Verder gaan wij ervan uit, dat uw dier voordat u het bij ons brengt ontvlooid en ontwormd is. Tegen vergoeding kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Indien tijdens het verblijf van uw dier blijkt dat het dier vlooien en/of wormen heeft, zullen wij uw dier op uw kosten ontvlooien/ontwormen.    


KONIJNEN

 

Konijnen moeten ingeent zijn tegen de konijnenziektes:

Het betreft de enting voor Myxomatose én de enting voor het VHS-virus (ook wel RHD of VHD) genoemd. Veel dierenartsen houden hiervoor jaarlijks konijnenspreekuren.

 

Deze entingen mogen niet ouder zijn dan één jaar, en wij verzoeken u ons ook van het konijn het vaccinatie-boekje/entingsbewijs (bijvoorbeeld de rekening van de dierenarts) te overhandigen.

 

Zo waken wij met elkaar voor de gezondheid van alle huisdieren.